6A0250 Persian Shiraz Gashgai  6.8 x 9.6

6A0250 Persian Shiraz Gashgai 6.8 x 9.6

SKU: 6A0250