K217 Afghan Kilim 5.10 x 7.7

K217 Afghan Kilim 5.10 x 7.7

SKU: K217