K191 Afghan Kilim 5x6.6

K191 Afghan Kilim 5x6.6

SKU: K191