K189 Afghan Kilim 8.2x9.8

K189 Afghan Kilim 8.2x9.8

SKU: K189