K187 Afghan Kilim 8.4x9.9

K187 Afghan Kilim 8.4x9.9

SKU: K187