K155 Afghan Kilim 5.6x8.4

K155 Afghan Kilim 5.6x8.4

SKU: K155