K149 Afghan Kilim 6.9x9.7

K149 Afghan Kilim 6.9x9.7

SKU: K149