K145 Afghan Kilim 7x9.7

K145 Afghan Kilim 7x9.7

SKU: K145