K132 Afghan Kilim  4.4x6.2

K132 Afghan Kilim 4.4x6.2

SKU: K132